Küresel Çapta Sağlığı Geliştirmek

Gilead’da biz, yaşamı tehdit eden hastalıklar için yenilikçi ilaçlar geliştirmenin, halk sağlığını iyileştirmenin yalnızca bir parçası olduğunun bilinciyle hareket ediyor; hastalıkları önlemeyi teşvik eden, sağlık altyapısını güçlendiren ve dünyadaki en savunmasız topluluklara eğitim ve finansal destek sağlayan programlara yatırım yapıyoruz.

İlaçlara erişimi sağlayarak, varsayımlara meydan okuyarak, damgalamayla mücadele ederek ve dünya çapındaki ortaklarla iş birliği yaparak, yalnızca dünyanın en zorlu halk sağlığı tehditlerinden bazılarını tedavi etmek için değil, onları tamamen ortadan kaldırmak için çalışıyoruz.

Düşük ve Orta Gelirli Ülkelerde Tedaviye Erişimi Artırmak

Gilead, HIV, viral hepatitler ve viseral leishmaniasis (VL) ile mücadelede karşılaşılan engelleri ve olası fırsatları anlayabilmek için dünya çapında halk sağlığı yetkilileri, doktorlar ve risk altındaki kişilerle görüşmelerini sürdürmektedir.


Sahra Altı Ülkelerde Yaşayan Kadınlarda HIV Enfeksiyonlarının Azaltılması

Gilead, 10 Sahra altı Afrika ülkesinde ergen kızlarda ve genç kadınlarda HIV enfeksiyonunun azaltılmasına yardımcı olmak için ABD Başkanı'nın AIDS Yardımına Yönelik Acil Durum Planı (PEPFAR) ile ortak çalışmaktadır.

Bir grup kadın

RADIAN logosu

Doğu Avrupa ve Orta Asya'da HIV ile Mücadele – RADIAN

RADIAN, Doğu Avrupa ve Orta Asya'daki yeni HIV enfeksiyonlarına ve HIV ile ilişkili hastalıklardan ölümlere dikkat çekmek ve çözüm üretebilmek amacıyla Elton John AIDS Vakfı ile birlikte hayata geçirdiğimiz çığır açan bir girişimdir. Bu program aracılığıyla, HIV riski taşıyan veya HIV ile yaşayan kişilere yönelik önleme olanaklarının ve bakımın kalitesini artırmayı amaçlıyoruz.