Kurumsal Bağışlar

Gilead olarak, her yeni ilaç keşfiyle ilaca erişimin sınırlı olduğu veya henüz bulunmadığı bölgeler de dahil olmak üzere, dünya çapında yaşamı tehdit eden hastalıklarla yaşayan milyonlarca hastanın bakımını iyileştirmeyi hedefliyoruz.

Hastaların ve toplulukların mümkün olan en iyi bakıma erişme konusunda birçok zorlukla karşılaştıklarının farkındayız. Sadece bilimsel keşiflere duyduğumuz tutkuyla veya Gilead olarak tek başımıza bu zorlukları çözemeyeceğimizi de biliyoruz. Bu nedenle, dünyanın dört bir yanındaki yerel topluluklarda, insanların hayatlarını iyileştirmek için durmaksızın çalışan hasta savunuculuğu kuruluşlarını ve kâr amacı gütmeyen kurumları bağış programlarımız aracılığıyla destekliyoruz.

Gilead olarak, odaklandığımız tüm tedavi alanlarında faaliyet gösteren organizasyonları destekliyoruz. Sağlık hizmetlerine erişimi iyileştirme, yetersiz hizmet alan toplulukların karşılaştığı sağlık hizmeti engellerini ortadan kaldırma, sağlık mesleği mensuplarının, hastaların ve topluluk üyelerinin eğitim düzeyini geliştirme gibi bağış misyonu hedeflerimize ulaşmak için ortaklıklar kuruyoruz.


Erişim Sağlamak

Gilead, nerede yaşadıklarına veya sahip oldukları kaynaklara bakılmaksızın, ihtiyacı olan herkes açısından ilaçların erişilebilir olması gerektiğine inanır. Siyasi, sosyal ve coğrafi bariyerlerin, dünyanın dört bir yanındaki bireylerin mümkün olan en iyi bakıma erişmesini engellediğini biliyoruz. Bu bariyerleri ortadan kaldırmak için ortaklarımız ve bağış alanlar ile birlikte çalışıyoruz.


Eşitsizlikleri Azaltmak

Gilead olarak, herkesin eşit sağlık hizmetine erişmesi gerektiğine inanıyoruz. Sağlığa erişimde sistematik olarak daha fazla sosyal ve ekonomik engellerle karşılaşan, yeterli sağlık hizmeti alamayan toplulukları desteklemeye yönelik projelere fon sağlıyoruz.


Eğitimi İyileştirmek

Gilead, hastalıkların etkili biçimde önlenmesinde ve hastalıkların uzun vadeli yönetiminde, eğitimin kilit önem taşıdığına inanır. Hastalara ve topluma yönelik hastalık farkındalığı programlarını destekleyerek ve sağlık mesleği mensuplarının bilgi ve becerilerinin gelişmesine katkı sağlayarak eğitimin iyileşmesi yönündeki çabalara destek oluyoruz.


Yerel Topluluklara Destek

Dünya çapında 35'ten fazla ülkede yaklaşık 18,000 çalışanıyla Gilead, tüm bireylerin kendilerini ait hissettikleri yerel topluluklarda yaşamasının öneminin farkındadır. Gilead, içinde yaşadığımız ve çalıştığımız yerel mahallelerin ve şehirlerin refahını ve iyileştirilmesini teşvik eden girişimlere fon desteği sağlar.