Tedavi Alanlarımız

Gilead olarak biz, viroloji, onkoloji ve enflamasyon alanlarında karşılanmamış tıbbi ihtiyaçlar için ilaçlar geliştirerek dünyanın her yerindeki bireylerin bakımını iyileştirmeye kendimizi adadık. Bunu, araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizin yanı sıra hem akademik hem de endüstri ortaklarımızla kurduğumuz iş birlikleri yoluyla gerçekleştiriyoruz. Gilead, 1987'den beri HIV, hepatitler, kanser ve diğer hastalıklarla yaşayan bireyler için tedavileri dönüştürmeye yardımcı olmak amacıyla 25'ten fazla yenilikçi ilacı piyasaya sunmuştur.

Gilead 2007’den beri ise Türkiye için Türkiye’ye yatırım yaparak ülkemize değer katmaya devam ediyor.

HIV Alanında Dönüşüm

HIV ile yaşayan birbirinden farklı bireylerin farklılaşan ihtiyaç ve tercihlerini karşılamamızı sağlayabilecek uzun etkili tedavi seçenekleri geliştirmeye kendimizi adıyoruz.

Gilead’ın HIV alanındaki çalışmaları, hastalığın önlemesinden nihai hedef olan tedaviye kadar tüm süreçleri kapsamaya devam ediyor. Gilead, HIV ile yaşayan ve HIV riski taşıyan insanların farklılaşan ihtiyaçları için uzun vadeli seçenekler geliştirme hedefine kendini adamıştır.

Yalnızca ilaç geliştirirken değil, ilaçlarımıza daha geniş kapsamlı ve kolay erişim sağlamaya çalışırken de inovasyona olan bağlılığımızdan ödün vermiyoruz. Yenilikçi tedavilerimize erişimin kapsamını dünya çapında genişletmek için, sektörde lider niteliğinde programlar geliştirdik, ortaklıklar kurduk. Ayrıca, HIV ile yaşayan bireylerin yaşamlarını iyileştirmek ve HIV tedavisinin geleceğini yeniden şekillendirmek için bilimde kapsayıcılığı teşvik etmeye kararlıyız.

HIV bakımı ve HIV’In önlenmesi alanlarındaki eşitsizlikleri azaltmak, sağlık meslek mensuplarının bu alandaki bilgi düzeylerini artırmak ve bu sayede hizmet verdikleri yerel toplulukları desteklemek için çalışıyoruz.

Gilead olarak bilimsel araştırmaların yanı sıra, HIV’in yayılmasına neden olan temel faktörleri de ele almak üzere paydaşlarla iş birlikleri yapıyoruz. Bu doğrultuda ülkemizde 2017 yılında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi iş birliği ile geniş kapsamlı bir HIV saha araştırmasını karşılıksız destekledik.

HIV ile yaşayan ve enfeksiyon riski taşıyan herkesin en son bilimsel yeniliklerden faydalanması ve ilaçlara erişebilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda yine Gilead olarak Türkiye’de COVID-19 sonrası HIV politikalarının nasıl şekillenmesi gerektiğine dair bilimsel ve sosyal katkılar ile oluşan çalışmalara koşulsuz destek verdik.

Rapora ulaşmak için tıklayabilirsiniz

Hepatit C, B ve D virüsleri

HIV alanında gösterdiğimiz azim, yenilikçilik ve odaklılıktan faydalanarak hepatit C ve hepatit B alanlarında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Dört yıldan kısa bir süre içinde kronik hepatit C virüsü için dört küratif tedavi geliştirdik. HCV ilaçlarımız bugün itibarıyla 4 milyondan fazla kişiye reçete edilmiş durumda ve halen dünyanın dört bir yanında daha fazla bireye ulaşmaya devam ediyoruz.

Diğer yandan, 20 yıldır kronik hepatit B virüsü ile yaşayan bireylerin bakımını dönüştürmeye öncülük ediyor, küre ulaşmak için pek çok yönden odaklandığımız araştırmalarla aktif bir şekilde çalışıyoruz. Sunduğumuz tedavilerin yanı sıra Gilead Türkiye olarak ülkemizde hepatit B’nin kısa vadede yayılımını durdurmak, hastalığın progresyonuna engel olarak, yaşam kalitesini iyileştirmek ve uzun vadede eliminasyonunu sağlamak amacıyla VHSD ve TKAD tarafından oluşturulan “Ulusal Hepatit B Yol Haritası” çalışmalarına karşılıksız katkı sağladık. Hepatit C alanında Türkiye’de ilk kez dünya çapında akademisyenlerin katkıları ile Hepatit C eliminasyon yol haritasının oluşturulması için gerçekleştirilen çalışmalarda koşulsuz destek sağladık.

Sistemik Mantar Enfeksiyonlarına Karşı Tarihsel Bir Taahhüt

Gilead, 30 yıldır, özellikle aspergilloz, kandidiyazis, viseral leishmaniasis (VL) ve kriptokokal menenjit olmak üzere sistemik mantar enfeksiyonlarının tedavisine yatırım yapmaktadır. Gilead, ihtiyacı olan tüm insanlar için mantar önleyici tedavilere erişimi iyileştirmek için çalışmaya devam ediyor.

Toplum Sağlığı Sorunu COVID-19’un Tedavisi

COVID-19 salgının başladığı ilk günlerde, laboratuvar ve klinik öncesi deneylerde diğer koronavirüslere karşı potansiyel gösteren, o zamanki araştırma amaçlı antiviralimizi ilerletmek için hızla aksiyon aldık. Bu doğrultuda hastalara ve topluma yardımcı olmak için onlarca yıllık antiviral tecrübesi ve önemli iç kaynakları kullandık. Bugün dünya çapında 13 milyondan fazla insan COVID-19 tedavimizi kullandı. Gilead ayrıca, ürün tedariğini daha da genişletmek amacıyla neredeyse tamamı sınırlı kaynaklara sahip 125'ten fazla ülkede dağıtım için ürün tedarikini daha da genişletmek için jenerik üreticilerle münhasır olmayan gönüllü lisans anlaşmaları imzaladı.

Kanserle yaşayan bireylerin hayat kalitesini artırmak için çalışıyoruz.

Kansere karşı cesur adımlar atmak için ortaklıkların, çığır açan teknolojilerin ve beklenmedik klinik kombinasyonların gücüne dayalı bir strateji geliştirmek gerekir.Bu alanda, bilimsel çerçevemiz kılavuzluğunda kapsamlı araştırmalarımızı odakladığımız, çeşitliliğe sahip bir ürün geliştirme platformunu hızla inşa ediyoruz. Antikor-ilaç konjugatları ve küçük moleküllerden, hücre tedavisine dayalı yaklaşımlara kadar pek çok alanda yürüttüğümüz araştırma ve geliştirme programlarımız, kanserle yaşayan bireylere imkanlar yaratmayı amaçlıyor.

Onkoloji alanındaki çalışmalarımız göz ardı edilen, yeterince hizmet sunulmayan ve tedavisi zor kanserler ile yaşayan bireylere, mümkün olan en iyi sonuçları sağlamaya çalışan yetenekli ekibimiz tarafından yönetiliyor. Ürün geliştirme platformumuz ve klinik geliştirme programımız olgunlaştıkça ve kapsamları genişledikçe, bu alanda hem şirketimiz bünyesinde hem de iş birlikleri yaparak büyümeye devam edeceğiz

Hedefimiz solid tümörler ve hematolojik kanserler için standart tedaviyi yeniden tanımlamak. 2030'a kadar ulaşmak istediğimiz iki hedefimiz var; ilki dönüşüm niteliğinde 20’den fazla endikasyon onayı almak, ikincisi ise kanserle yaşayan 500 binden fazla bireyin yaşamını olumlu yönde etkilemek.

Enflamasyon alanında yenilikçi tedaviler geliştirmek

Gilead, enflamatuar bağırsak hastalığı ve lupus gibi enflamatuar hastalıklar ile yaşayan hastaların daha sağlıklı yaşamlar sürmelerini sağlamak için yeni tedaviler araştırıyor ve hastalara sunulan bakımı geliştirmek amacıyla çalışıyor.

Ayrıca, non-alkolik steatohepatit ve primer sklerozan kolanjit gibi karmaşık ve tedavisi zor fibrotik hastalıklar için bilimsel anlayışı daha ileriye taşımak ve araştırma aşamasındaki tedavileri geliştirmek için uzmanlığımızı ortaya koyuyoruz.

Bu web sitesinde sunulan bilgilerin amacı doktorunuza veya eczacınıza danışmanın yerini almaları değildir.

Gilead Türkiye web sitesi bilgilendirme amaçlı olup ürün bilgileri hekim ve eczacılara yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekim ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz.